Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw wraz z Gminą Krasnystaw prowadzi zbiórkę środków finansowych dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii..

Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw wraz z Gminą Krasnystaw prowadzi zbiórkę żywności oraz innych środków niezbędnych dla mieszkańców Ukrainy oraz uchodźców.

Efekty realizacji Programu Operacyjnego Promoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 w okresie od stycznia do października 2022 r.

EtnoPolska 2021.

Uprzejmie informujemy, że Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej znalazło się w gronie beneficjentów programu EtnoPolska, dla którego instytucją zarządzającą jest Narodowe Centrum Kultury.

Stowarzyszenie Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu POPŻ odbędzie się w dniach 08, 09 i 14 września 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej w godz. od 9.00 do 11.00.

„Pudełko życia” – wszystkie informacje w jednym miejscu. Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw działając wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, prowadzi akcję na rzecz osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, samotnie zamieszkujących na terenie Gminy Krasnystaw pod nazwą „Pudełko życia” w ramach zadania nr 4 „Lokalne kampanie edukacyjne związane z profilaktyką problemów alkoholowych i zdrowym trybem życia – Żyję świadomie wybieram mądrze”.

prow 2014 2020 logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. ,,Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD
mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”
poprzez realizację zadania: „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Krasnystaw poprzez zakup sprzętu IT oraz usług i materiałów promocyjnych"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Siedziba i adres:
ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw
e-mail: stowarzyszenie@swdgk.pl
tel. +48 668447810

STOWARZYSZENIE
„WSPÓLNIE DLA GMINY KRASNYSTAW”

KRS 0000612817

znajdz nas na facebook

Numer rachunku bankowego:
18 8200 0008 2001 0024 9858 0001
NIP 5641789308
REGON 364213679