Stowarzyszenie Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu POPŻ odbędzie się w dniach 08, 09 i 14 września 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej w godz. od 9.00 do 11.00.

„Pudełko życia” – wszystkie informacje w jednym miejscu. Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw działając wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, prowadzi akcję na rzecz osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, samotnie zamieszkujących na terenie Gminy Krasnystaw pod nazwą „Pudełko życia” w ramach zadania nr 4 „Lokalne kampanie edukacyjne związane z profilaktyką problemów alkoholowych i zdrowym trybem życia – Żyję świadomie wybieram mądrze”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że od dnia 01 września 2021 r. do 31 października 2021 r. prowadzone są zapisy do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 r.

Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw i uczestnicy projektu "Akademia teatralna – warsztaty" zapraszają 14 sierpnia 2021 r. do Bzitego na finał projektu i premierę przedstawienia "Klimat się zmienia, zmień sposób myślenia".

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw otrzymało darowiznę od Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza na realizację celów statutowych poprzez działania związane z kulturą jako dziedzictwem narodowym, podtrzymaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej tj. zakup regionalnych, lubelskich strojów ludowych dla zespołu młodzieżowego folklorystycznego KORAL.

Informujemy, że Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw realizuje kolejny projekt grantowy „Akademia teatralna – warsztaty”

Wartość dofinansowania: 16 060,00 zł

prow 2014 2020 logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. ,,Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD
mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”
poprzez realizację zadania: „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Krasnystaw poprzez zakup sprzętu IT oraz usług i materiałów promocyjnych"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Siedziba i adres:
ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw
e-mail: stowarzyszenie@swdgk.pl
tel. +48 668447810

STOWARZYSZENIE
„WSPÓLNIE DLA GMINY KRASNYSTAW”

KRS 0000612817

znajdz nas na facebook

Numer rachunku bankowego:
18 8200 0008 2001 0024 9858 0001
NIP 5641789308
REGON 364213679