Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw w okresie od 02 czerwca do 30 września 2023 r. realizowało projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był w ramach umowy o powierzenie grantu nr 4/2023/PUB. Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER”. Działanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Celem zadania było zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz promocja walorów historyczno-turystycznych obszaru Gminy Krasnystaw poprzez opracowanie i wydanie publikacji pt. „Pokolenia i portrety. W hołdzie rodakom naszej gminy.” Całkowity koszt realizacji grantu wyniósł 10 455,00zł. Projekt złożony był do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw Plus".

swdgk wspolnie dla gminy krasnystaw grant publikacja gmina krasnystaw wierszem opisana