EtnoPolska 2021.

Uprzejmie informujemy, że Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej znalazło się w gronie beneficjentów programu EtnoPolska, dla którego instytucją zarządzającą jest Narodowe Centrum Kultury.

Do programu wpłynęło 1846 wniosków, wśród nich nasz projekt Stroje dla zespołu ludowego „Koral", który został pozytywnie oceniony, znalazł się w grupie 308 projektów, które otrzymały dofinansowanie. Zakupione stroje pozwolą na wyposażenie zespołu w stroje regionalne, lubelskie dzięki którym zespół będzie się właściwie prezentował podczas występów, koncertów i wydarzeń kulturalnych.

Gminne Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie w kwocie 26 000 złotych.

 

program operacyjny pomoc zywnosciowa loga