W okresie przedświątecznym 2017 r. została zorganizowana akcja dla najmłodszych mieszkańców gminy Krasnystaw pn. "Daj pluszaka dla dzieciaka".

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie "Wspólnie dla Gminy Krasnystaw" posiada już własną stronę www oraz logo, którym będzie się posługiwać na wszystkich materiałach reklamowych oraz dokumentach służbowych (papier firmowy z logo Stowarzyszenia) i wizytówkach. Zapraszamy do odwiedzania strony Stowarzyszenia, gdzie będziemy zamieszczać wszelkie informacje dotyczące bieżącej działalności.

prow 2014 2020 logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. ,,Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD
mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”
poprzez realizację zadania: „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Krasnystaw poprzez zakup sprzętu IT oraz usług i materiałów promocyjnych"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Siedziba i adres:
ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw
e-mail: stowarzyszenie@swdgk.pl
tel. +48 668447810

STOWARZYSZENIE
„WSPÓLNIE DLA GMINY KRASNYSTAW”

KRS 0000612817

znajdz nas na facebook

Numer rachunku bankowego:
18 8200 0008 2001 0024 9858 0001
NIP 5641789308
REGON 364213679