Efekty realizacji Programu Operacyjnego Promoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 w okresie od stycznia do października 2022 r.

swdgk krasnystaw pomoc zywnosciowa okres 082018 062019