Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw” informuje o zrealizowaniu grantu ze środków programu PROW działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Stowarzyszenie Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu POPŻ odbędzie się w dniach 15, 17, 18, 22 i 23 września 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej w godz. od 9.00 do 11.30.

Szlachetna Paczka edycja 2020

Wolontariusze na terenie Powiatu Krasnostawskiego poszukiwani!

Siłą programu są wolontariusze, to oni spotykają się z rodzinami, które otrzymują „Mądrą Pomoc”, poznają ich historie, określają ich potrzeby, dopasowują rodzaj i formę wsparcia do konkretnej sytuacji. Aby pomoc dotarła tam gdzie jest największa bieda potrzebni są ludzie - wolontariusze.

Stowarzyszenie Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu POPŻ odbędzie się w dniach 19, 20 i 22 maja 2020 roku, w godzinach 9.00 - 11.00 w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej.

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronowirusa (Covid-19) na terenie naszego kraju oraz mając na względzie bezpieczeństwo Państwa i Waszych rodzin informujemy, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019 zostaje zawieszone do odwołania.

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Krasnystaw

Telefony kontaktowe: 82 5766593 oraz 600 318 477

Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw informuje, iż paczki z żywnością w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowana w ramach Podprogramu 2019 wydawane będą w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej w godz. od 9.00 do 11.00 w dniach 06, 07 oraz 10 lutego 2020 r. (3 dni). Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 82 5766593

prow 2014 2020 logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. ,,Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD
mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”
poprzez realizację zadania: „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Krasnystaw poprzez zakup sprzętu IT oraz usług i materiałów promocyjnych"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Siedziba i adres:
ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw
e-mail: stowarzyszenie@swdgk.pl
tel. +48 668447810

STOWARZYSZENIE
„WSPÓLNIE DLA GMINY KRASNYSTAW”

KRS 0000612817

znajdz nas na facebook

Numer rachunku bankowego:
18 8200 0008 2001 0024 9858 0001
NIP 5641789308
REGON 364213679