Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw zrealizowało w tym roku drugi grant na wykonanie dwóch publikacji z zakresu turystyki i historii. Środki na realizację zadania pochodziły z funduszu EFRR przekazanego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”. Wartość grantu to kwota 25 964 zł.

W dniu 13 czerwca 2019 r. przy Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej został zorganizowany piknik dla mieszkańców Gminy przy współpracy Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej oraz Stowarzyszenia Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw.

Zostań bohaterem najbardziej potrzebujących. Masz wpływ na to, jak wygląda świat wokół ciebie, dzięki Tobie może być lepszy. Zostań wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI lub AKADEMII PRZYSZŁOŚCI i odmieniaj historie życia ludzi w potrzebie w swojej okolicy.

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2019 – czerwiec 2020...

Efekty realizacji Programu Operacyjnego Promoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 w okresie do sierpnia 2018 do czerwca 2019.

Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 600-lecia wsi Bzite oraz Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw” serdecznie zapraszają na uroczystości związane z jubileuszem 600-lecia wsi Bzite, które odbędą się 23 czerwca 2019 roku.

prow 2014 2020 logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. ,,Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD
mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”
poprzez realizację zadania: „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Krasnystaw poprzez zakup sprzętu IT oraz usług i materiałów promocyjnych"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Siedziba i adres:
ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw
e-mail: stowarzyszenie@swdgk.pl
tel. +48 668447810

STOWARZYSZENIE
„WSPÓLNIE DLA GMINY KRASNYSTAW”

KRS 0000612817

znajdz nas na facebook

Numer rachunku bankowego:
18 8200 0008 2001 0024 9858 0001
NIP 5641789308
REGON 364213679