Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2019 – czerwiec 2020...

Efekty realizacji Programu Operacyjnego Promoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 w okresie do sierpnia 2018 do czerwca 2019.

Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 600-lecia wsi Bzite oraz Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw” serdecznie zapraszają na uroczystości związane z jubileuszem 600-lecia wsi Bzite, które odbędą się 23 czerwca 2019 roku.

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw” informuje, iż w dniach 13-15 marca 2019 r. (3 dni) rozpocznie się akcja wydawania żywości potrzebującym mieszkańcom z terenu Gminy Krasnystaw w godz. od 9.00 do 11.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu (82)5766593

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw” informuje, iż w dniach 13-15 lutego 2019 r. (3 dni) rozpocznie się akcja wydawania żywości potrzebującym mieszkańcom z terenu Gminy Krasnystaw w godz. od 9.00 do 11.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu (82)5766593

Stowarzyszenie "Wspólnie dla Gminy Krasnystaw" w ramach Działań Towarzyszących dla beneficjentów korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 we współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie organizuje warsztaty kulinarne/dietetyczne/ekonomiczne w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej w dniu 11.01.2019 (piątek) godzina: 10.00

prow 2014 2020 logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. ,,Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD
mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”
poprzez realizację zadania: „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Krasnystaw poprzez zakup sprzętu IT oraz usług i materiałów promocyjnych"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Siedziba i adres:
ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw
e-mail: stowarzyszenie@swdgk.pl
tel. +48 668447810

STOWARZYSZENIE
„WSPÓLNIE DLA GMINY KRASNYSTAW”

KRS 0000612817

znajdz nas na facebook

Numer rachunku bankowego:
18 8200 0008 2001 0024 9858 0001
NIP 5641789308
REGON 364213679