Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że od dnia 01 września 2021 r. do 31 października 2021 r. prowadzone są zapisy do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 r.

Gminny Ośrodek prosi o zgłaszanie się od 01 września do 31 października 2021 w godzinach od 7:00 do 15:00 wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (np. decyzja ZUS lub KRUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu, nakaz podatkowy).

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy żywnosciowej:
1. Kryterium dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej 1 542,20 zł
- dla osoby w rodzinie 1 161,60 zł
2. Trudna sytuacja określona w art.7 ust. pomocy społecznej

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (82) 576 65 93 lub (82) 576 22 16