„Pudełko życia” – wszystkie informacje w jednym miejscu. Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw działając wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, prowadzi akcję na rzecz osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, samotnie zamieszkujących na terenie Gminy Krasnystaw pod nazwą „Pudełko życia” w ramach zadania nr 4 „Lokalne kampanie edukacyjne związane z profilaktyką problemów alkoholowych i zdrowym trybem życia – Żyję świadomie wybieram mądrze”.

Celem akcji jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa w zakresie zdrowia i życia. Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o osobie w jednym miejscu – tzw. „Pudełku życia”.

W specjalnie przygotowanym pudełku znajduje się wypełniona zgodnie z instrukcją karta informacyjna, zawierająca numery telefonów lub adresy do najbliższych, których należy poinformować o pobycie w szpitalu, na co osoba choruje oraz jakie leki przyjmuje.

Zgodnie z założeniem, miejscem na umieszczenie pudełka jest lodówka. Pudełko opatrzone jest specjalną naklejką z logo akcji, aby łatwo było je dostrzec i szybko wykorzystać zawarte w nim informacje o osobie potrzebującej pomocy.

Ważne mogą okazać się informacje, że w domu znajduje się kot lub pies i komu przekazać zwierzę pod opiekę podczas nieobecności właściciela. W sytuacji akcji ratunkowej związanej z zagrożeniem zdrowia lub życia seniora i utraty kontaktu z nim, informacje zawarte w karcie informacyjnej znajdujące się w pudełku będą miały kluczowe znaczenie dla szybkiej reakcji pomocowej.

Osoby zainteresowane otrzymają specjalnie oznakowane pudełko wraz z kartą informacyjną, którą winny szczegółowo wypełnić oraz magnes na lodówkę, aby ratownicy medyczni wiedzieli, że tam mogą szukać informacji o pacjencie. Zarówno pudełko, jak i lodówka opatrzone są właściwym logo. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich seniorów i osób niepełnosprawnych, ale szczególnie do osób samotnie mieszkających.

Miejsca uzyskania informacji, pomocy przy wypełnianiu karty informacyjnej i wydawania pudelek:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Marii Konopnickiej 4
- Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw, ul. Marii Konopnickiej 4.

Bliższych informacji o „Pudełku Życia” udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie pod numerem telefonu 82 576 65 93.

swdgk wspolnie dla gminy krasnystaw pudełko życia
swdgk wspolnie dla gminy krasnystaw pudełko życia