Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw” informuje o zrealizowaniu grantu ze środków programu PROW działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Umowa została podpisana pomiędzy LGD „Krasnystaw Plus” a Stowarzyszeniem „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw”. Celem grantu było wydanie publikacji promującej walory historyczne i zabytkowe naszego terenu. Wydana publikacja skupia się na promocji najcenniejszych zabytków z terenu gminy Krasnystaw tj. zamku w Krupem i wieży ariańskiej w Krynicy ("piramidy" Orzechowskich) – obiektów położonych na szlaku ariańskim. Książka została zatytułowana „Niecodzienny przewodnik po niecodziennych zabytkach”, autorem tekstów jest pan Konrad Grochecki – archeolog z zawodu i zamiłowania. Książka podzielona jest na część historyczną oraz legendy, które podkreślają tajemniczość opisywanych miejsc.

Polecamy zapoznanie się z publikacją i życzymy miłej lektury – Zarząd Stowarzyszenia.

SWDGK Wspólnie dla Gminy Krasnystaw grant Niecodzienny przewodnik SWDGK Wspólnie dla Gminy Krasnystaw grant Niecodzienny przewodnikSWDGK Wspólnie dla Gminy Krasnystaw grant Niecodzienny przewodnikSWDGK Wspólnie dla Gminy Krasnystaw grant Niecodzienny przewodnik