Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw informuje, iż paczki z żywnością w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowana w ramach Podprogramu 2019 wydawane będą w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej w godz. od 9.00 do 11.00 w dniach 06, 07 oraz 10 lutego 2020 r. (3 dni). Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 82 5766593

program operacyjny pomoc zywnosciowa loga