W dniach 9 i 12 maja 2018r. Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw” przygotowało kampanię informacyjną w ramach akcji „Zdrowy styl życia oraz profilaktyka uzależnień

swdgk wspolnie dla gminy krasnystaw zyj zdrowo9 maja 2018r. wspólnie z Bankiem Żywności były przeprowadzone warsztaty kulinarne, oraz spotkanie z dietetykiem – jak zdrowo odżywiać siebie i rodzinę. Uczestnicy spotkania mogli uzyskać wiedzę dotyczącą zasad i metod przechowywania żywności, tak aby nie marnować posiłków.

12 maja 2018r. w ramach organizowanej przez Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Siennicy Nadolnej XIX Regionalnej Konferencji Kobiet przygotowane zostały materiały informacyjne w ramach kampanii społecznej „Alkoholizm jest chorobą – pozwól sobie pomóc". Uczestnikom i uczestniczkom uroczystości przekazano materiały informacyjne, była również możliwość wysłuchania ciekawych prelekcji przygotowanych przez specjalistę w dziedzinie zdrowia publicznego nt. "Zdrowy tryb życia" oraz specjalistę psychoterapii np. "Zdrowy tryb życia a profilaktyka uzależnień". Po prelekcji udzielano również indywidualnych konsultacji osobom zainteresowanym.