Stowarzyszenie "Wspólnie dla Gminy Krasnystaw" w ramach Działań Towarzyszących dla beneficjentów korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 we współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie organizuje warsztaty kulinarne/dietetyczne/ekonomiczne w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej w dniu 11.01.2019 (piątek) godzina: 10.00

swdgk wspolnie dla gminy krasnystaw warszaty 20180111

Zainteresowani uczestnicy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa będą brali udział w działaniach towarzyszących, które mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych, z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
- programy edukacyjne propagujące zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnowaniu żywności,
- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

program operacyjny pomoc zywnosciowa loga info