Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw zrealizowało grant za pośrednictwem LGD Krasnystaw Plus ze środków EFRR.

Grant realizowany w ramach działania 19.2 Wsparcie Kapitału Społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD. W październiku 2016r. został złożony wniosek aplikacyjny pn. „Wsparcie potencjału społecznego Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Krasnystaw poprzez zakup sprzętu IT oraz usług i materiałów promocyjnych”. Wartość projektu to 8 023,67 zł, kwota dofinansowania pokryła w 100 % całość wydatków a okres realizacji zadania przebiegał od 20 lutego do 30 maja 2018r.
W ramach projektu zostały zakupiony sprzęt IT : komputer przenośny z oprogramowaniem, drukarka laserowa oraz oprogramowanie do prowadzenia księgowości, ponadto wykonano stronę internetową oraz logo i papier firmowy.