W dniu 13 czerwca 2019 r. przy Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej został zorganizowany piknik dla mieszkańców Gminy przy współpracy Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej oraz Stowarzyszenia Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw.

Stowarzyszenie Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw w ramach realizowanego zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" pod tytułem "Żyję bez uzależnień" - Lokalne kampanie społeczne związane z profilaktyką problemów alkoholowych i zdrowym trybem życia. Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw przygotowało wodę, soki i owoce dla dzieci. Podczas imprezy można było oglądać prace dzieci biorących udział w konkursie plastycznym "Żyję bez uzależnień". Gminne Centrum Kultury przygotowała atrakcje dla najmłodszych dmuchane zamki, konkursy i zabawy z nagrodami.

Konkurs Plastyczny „Żyję bez uzależnień"

Konkus organizowany przez Stowarzyszenie Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw współfinansowany ze środków Gminy Krasnystaw w ramach realizacji zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - zadanie 4 Lokalne kampanie edukacyjne związane z profilaktyką problemów alkoholowych i zdrowym trybem życia.

Wyłoniono:
I miejsce: Nikola Krzyżanowska - Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie
II miejsce: Lena Łosiewicz - Szkoła Podstawowa w Krupem
III miejsce: Ewelina Sulkowska - Szkoła Podstawowa w Jaślikowie

Wyróżniono:
1. Natalia Dziekan - Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej
2. Julia Dziedzic - Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie
3. Emilia Mazurek - Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie
4. Wiktoria Olcha - Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie
5. Aleksandra Roman - Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie

Wyróżnienia specjalne:
Jakub Kyc - Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym
Weronika Lubaś - Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym